Welkom bij SpeqS   PDF  Print  Email 

SpeqS laat managers weer managen

SpeqS helpt organisaties zowel om tot meer en betere samenhang te komen als om ontbreken van samenhang zichtbaar te maken, daarmee om de prestaties op een transparante wijze, veelal spectaculair te verhogen.

Samenhang betreft voorstellen, plannen, besluiten, rapportages, normen, acties, resultaten, verantwoordingen en analyses, zowel afzonderlijk als in onderling verband.
Dit conform het praktijkprincipe alles-hangt-samen-met-alles.

Daartoe is een concrete, praktisch werkbare definitie van ‘alles’ ontwikkeld waarbij een organisatie maximale vrijheid wordt geboden in de keuze voor toe te passen concepten, methodes, technieken en toepassingsdomeinen.

SpeqS dwingt daarin niet tot één rigide ‘architectuur’ maar erkent de verander-dynamiek in het zich ontwikkelende kennistijdperk. Het daagt daarbij elke betrokkene uit een bijdrage te leveren aan het verhogen van de organisatie-prestaties.

Een wezenlijk onderdeel van SpeqS vormt het gelijknamige tool dat het ontwikkelen, onderhouden en toepassen van gemeenschappelijke referentiekaders faciliteert. Als belangrijkste onderscheidende kenmerken van dit tool gelden:

1. Toepassingsscope: SpeqS is zowel te gebruiken voor het formuleren van methodes, voor het ontwikkelen van modellen op basis van die methodes, voor het uitvoeren van de operatie conform die modellen als voor het afleggen van verantwoording over die operatie en de resultaten die daarmee zijn gerealiseerd. Bovendien worden allerlei handige analyse-instrumenten geboden om (ontbreken van) samenhang vast te stellen en te beoordelen.
2. Van elk onderdeel binnen een SpeqS-kennisbank is op elk moment (ontbreken van) de context ondubbelzinnig vast te stellen.
3. Versies: SpeqS faciliteert op alle onderdelen, het naast elkaar onderkennen van versies, zowel opvolgend in de tijd als alternatieven op grond van andere uitgangspunten. De organisatie krijgt daarbij hulpmiddelen in handen om zelf de regie te voeren over versies die een formele status krijgen en om een wildgroei aan versies te voorkomen.
4. Alle keuzes die een organisatie wil maken, zijn in principe buiten de programmacode gelaten en door de organisatie zelf in te vullen, zonder dat daartoe aan die programmacode hoeft te worden gesleuteld. De programmacode blijft daardoor zeer compact en de noodzaak tot (ingrijpende) aanpassingen wordt enorm ingeperkt.
Deze site biedt slechts een eerste kennismaking met SpeqS; bovendien in een ouderwetse vorm. In aansluiting op de in ontwikkeling zijnde versie 2.0 wordt gewerkt aan een meer aansprekende vorm.

RIGHTBOX
   
 
Voeg toe aan Favorieten
Stel in als Startpagina

Gebruikersnaam

Wachtwoord

Login onthouden
Wachtwoord vergeten?


Welkom

All rights reserved hMTK